&ensp &ensp &ensp &ensp &ensp &ensp &ensp

Kullanım koşulu

Son güncelleme 22.11.2021

 

İÇİNDEKİLER

1. ŞARTLARA İLİŞKİN ANLAŞMA

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3. KULLANICI SORUMLULUKLARI

4. YASAK FAALİYETLER

5. KULLANICIYLA OLUŞTURULAN KATKILAR

6. KATKI LİSANSI

7. GÖNDERİLER

8. SİTE YÖNETİMİ

9. SÜRE VE FESİH

10. DEĞİŞİKLİKLER VE KESİNTİLER

11. GEÇERLİ YASA

12. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

13. DÜZELTMELER

14. SORUMLULUK REDDİ

15. SORUMLULUĞUN SINIRLAMALARI

16. TAZMİNAT

17. KULLANICI VERİLERİ

18. ELEKTRONİK HABERLEŞME, İŞLEM VE İMZALAR

19. MUHTELİF

20. BİZE ULAŞIN

 

1. ŞARTLARA İLİŞKİN ANLAŞMA

Bu Kullanım Koşulları, kişisel olarak veya bir tüzel kişi adına ("siz") ve ALTERRA Investment Group ("Şirket", "biz", "bize" veya "bizim") arasında, erişiminizle ilgili olarak yasal bağlayıcı bir anlaşma oluşturur. www.alterrainvestment.com web sitesinin yanı sıra bunlarla ilgili, bağlantılı veya başka bir şekilde bağlantılı diğer herhangi bir medya formu, medya kanalı, mobil web sitesi veya mobil uygulama kullanımı (topluca “Site”) içindir. Siteye erişerek, bu Kullanım Koşullarının tümünü okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı taahhüt ettiğinizi kabul etmektesiniz. BU KULLANIM KOŞULLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMANIZ AÇIKÇA YASAKTIR VE DERHAL KULLANIMI DURDURMANIZ ZORUNLUDUR.

Zaman zaman Sitede yayınlanabilecek ek şartlar ve koşullar veya belgeler, burada açıkça referans olarak dahil edilmiştir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarında herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bu Kullanım Koşullarının "Son güncelleme" tarihinde herhangi bir değişiklik olması halinde sizi uyaracağız ve her bir değişiklikle ilgili özel bildirim alma hakkından feragat ediyor olacaksınız. Hangi koşulların geçerli olduğunu anlamak için Sitemizi her kullandığınızda lütfen geçerli koşulları kontrol ettiğinizden emin olun. Söz konusu revize Kullanım Koşullarının yayınlandığı tarihten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, yenilenmiş Kullanım Koşullarındaki değişikliklere tabi olacaksınız ve bu değişikliklerden haberdar olduğunuzu kabul etmiş olacaksınız.

Site üzerinden sağlanan bilgilerde, dağıtımının veya kullanımının yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağını veya ülkede herhangi bir kayıt şartına tabi tutacak herhangi bir yargı yetkisi veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtılması veya kullanılması amaçlanmamıştır. Buna göre, Siteye başka yerlerden erişmeyi seçen kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel kanunların geçerli olduğu durumlarda ve ölçüde yerel kanunlara uymaktan münhasıran sorumludurlar.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Aksi belirtilmedikçe, Site bizim mülkiyetimizdedir ve Sitedeki tüm kaynak kodu, veritabanları, işlevsellik, yazılım, web sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraf ve grafikler (topluca “İçerik”) ve ticari markalar, bizim mülkiyetimizdedir. Burada yer alan marka ve logolar bize aittir veya bizim tarafımızdan kontrol edilir veya bize lisanslanır ve telif hakkı ve ticari marka yasaları ve Türkiye'nin diğer çeşitli fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasaları, uluslararası telif hakkı yasaları, ve uluslararası sözleşmelere bağlıdır. İçerik ve İşaretler, Sitede "OLDUĞU GİBİ" yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için sağlanmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilenler dışında, Sitenin hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik veya İşaret kopyalanamaz, çoğaltılamaz, birleştirilemez, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, kamuya açık olarak görüntülenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya önceden açık yazılı iznimiz olmadan herhangi bir ticari amaç için başka bir şekilde kullanılamaz.

Siteyi kullanmaya uygun olmanız koşuluyla, Siteye erişmeniz ve Siteyi kullanmanız ve uygun şekilde erişim kazandığınız İçeriğin herhangi bir bölümünün bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla indirmeniz kullanmanız veya yazdırmanız için size sınırlı bir lisans verilir. Sitede, İçerikte ve İşaretlerde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutuyoruz.

3. KULLANICI SORUMLULUKLARI

Siteyi kullanarak şunları beyan ve taahhüt etmektesiniz: (1) yasal kapasiteye sahip olduğunuzu ve bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul ettiğinizi; (2) ikamet ettiğiniz yargı bölgesinde reşit olduğunuzu; (3) bir bot, komut dosyası veya başka bir şekilde, otomatik veya insan dışı yollarla Siteye erişmeyeceğinizi; (4) Siteyi herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz amaç için kullanmayacağınızı; ve (5) Siteyi kullanımınız herhangi bir geçerli yasa veya düzenlemeyi ihlal etmeyeceğinizi.

Doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki tüm kullanımını reddetme hakkımız vardır.

4.YASAK FAALİYETLER

Siteyi kullanıma sunduğumuz amaç dışında herhangi bir amaçla Siteye erişemez veya Siteyi kullanamazsınız. Site, tarafımızca özel olarak onaylananlar veya onaylananlar dışında herhangi bir ticari girişimle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Sitenin bir kullanıcısı olarak şunları yapmamayı kabul edersiniz:

Bizden yazılı izin almadan doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veri tabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek için Siteden sistematik olarak veri veya diğer içeriği almayı.

Özellikle kullanıcı şifreleri gibi hassas hesap bilgilerini öğrenmeye yönelik herhangi bir girişimde, bizi ve diğer kullanıcıları kandırmak, dolandırmak veya yanlış yönlendirmek.

Herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Sitenin ve/veya burada yer alan İçeriğin kullanımına sınırlamalar getiren özellikler de dahil olmak üzere, Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini atlatmak, devre dışı bırakmak veya başka bir şekilde müdahale etmek.

Bizi ve/veya Siteyi kötülemek, lekelemek veya başka şekilde zarar vermek.

Başka bir kişiyi taciz etmek, kötüye kullanmak veya zarar vermek için Siteden elde edilen herhangi bir bilgiyi kullanmak.

Destek hizmetlerimizi uygunsuz şekilde kullanmak veya    suiistimal etmek    veya yanıltıcı raporlar gönderme.

Siteyi yürürlükteki yasalara veya düzenlemelere aykırı bir şekilde kullanma.

Sitenin yetkisiz olarak çerçevelenmesi veya Siteye bağlantı verilmesi.

Virüsleri, Truva atlarını veya aşırı büyük harf kullanımı ve istenmeyen e-posta (sürekli tekrarlanan metin gönderme) dahil olmak üzere, herhangi bir tarafın Siteyi kesintisiz olarak kullanmasına ve Siteden yararlanmasına engel olan diğer materyalleri yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya aktarmaya çalışmak) veya Sitenin kullanımını, özelliklerini, işlevlerini veya bakımını değiştirir, bozar, veya müdahale ederse.

Yorum veya mesaj göndermek için komut dosyaları kullanmak veya herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzer veri toplama ve çıkarma araçlarını kullanmak gibi sistemin herhangi bir otomatik kullanımına dahil olmak.

Herhangi bir İçerikten telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları bildirimini silen.

Başka bir kullanıcının veya kişinin kimliğine bürünmeye veya başka bir kullanıcının kullanıcı adını kullanmaya çalışan.

Net grafik değişim biçimleri (“gifler”), 1×1 pikseller, web hataları, çerezler dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere, pasif veya aktif bir bilgi toplama veya aktarım mekanizması işlevi gören herhangi bir materyali yükleyen veya ileten (veya yüklemeye veya iletmeye çalışan). (bazen "casus yazılım" veya "pasif toplama mekanizmaları" veya "pcms" olarak anılır).

Siteye veya Siteye bağlı ağlara veya hizmetlere müdahale etmek, bozmak veya gereksiz bir yük oluşturan.

Sitenin herhangi bir bölümünü size sağlamakla meşgul olan çalışanlarımızı veya aracılarımızı taciz etmek, kızdırmak, korkutmak veya tehdit etmek.

Siteye veya Sitenin herhangi bir bölümüne erişimi engellemek veya kısıtlamak için tasarlanmış Sitenin herhangi bir önlemini atlamaya çalışmak.

Flash, PHP, HTML, JavaScript veya diğer kodlar dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitenin yazılımını kopyalayan veya uyarlayan.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, Sitenin bir bölümünü oluşturan veya herhangi bir şekilde oluşturan yazılımlardan herhangi birini deşifre eden, kaynak kodu dönüştüren, parçalarına ayıran veya tersine mühendislik yapan.

Standart arama motoru veya İnternet tarayıcısı kullanımının sonucu olmadıkça, Siteye erişen herhangi bir örümcek, robot, hile aracı, kazıyıcı veya çevrimdışı okuyucu dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanma, başlatma, geliştirme veya dağıtma veya yetkisiz komut dosyası veya diğer yazılımları kullanmak veya başlatmak.

Sitede alışveriş yapmak için bir satın alma acentesi kullanmak.

İstenmeyen e-posta göndermek amacıyla elektronik veya diğer yollarla kullanıcıların kullanıcı adlarını ve/veya e-posta adreslerini toplamak veya otomatik araçlarla veya sahte iddialarla kullanıcı hesapları oluşturmak dahil olmak üzere Siteyi izinsiz kullanmak.

Siteyi, bizimle rekabet etme çabasının bir parçası olarak kullanmak veya Siteyi ve/veya İçeriği herhangi bir gelir getirici girişim veya ticari girişim için kullanmak.

5. KULLANICIYLA OLUŞTURULAN KATKILAR

Site, kullanıcılara içerik gönderme olanağı sunmaz. Size metin, yazı, video, ses, fotoğraflar dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere bize veya Sitede içerik ve materyal oluşturma, gönderme, postalama, görüntüleme, iletme, gerçekleştirme, yayınlama, dağıtma veya yayınlama fırsatı sağlayabiliriz. (Grafikler, yorumlar, öneriler veya kişisel bilgiler veya diğer materyaller, topluca "Katkılar" dahil). Katkılar, Sitenin diğer kullanıcıları tarafından ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle, ilettiğiniz Katkılar, Site Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınabilir. Herhangi bir Katkı oluşturduğunuzda veya kullanıma sunduğunuz zaman, aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:

Katkılarınızın oluşturulması, dağıtılması, iletilmesi, halka açık gösterimi veya performansı ve Katkılarınızın erişimi, indirilmesi veya kopyalanması, telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere mülkiyet haklarını ihlal etmez ve etmeyecektir. Herhangi bir üçüncü şahsın manevi hakları dahil.

Bize, Siteye ve Sitenin diğer kullanıcılarına Katkılarınızı Site tarafından öngörülen herhangi bir şekilde kullanma yetkisi vermek ve bunları kullanmak için gerekli lisanslara, haklara, izinlere, yayınlara sahip veya yaratıcısı ve sahibi sizsiniz ve bunlar Kullanım Şartları olarak belirtilmiştir.

Katkılarınız, öngörülen herhangi bir şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için her bir tanımlanabilir bireysel kişinin adını veya benzerliğini kullanmak için her bir tanımlanabilir bireysel kişinin yazılı iznine, ibrasına sahipsiniz. Site ve bu Kullanım Koşullarını kapsamımdadır.

6. KATKI LİSANSI

Siz ve Site, Gizlilik Politikasının şartlarına ve seçimlerinize (ayarlar dahil) uygun olarak sağladığınız her türlü bilgiye ve kişisel verilere erişebileceğimizi, depolayabileceğimizi, işleyebileceğimizi ve kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

Site ile ilgili öneriler veya diğer geri bildirimler göndererek, bu tür geri bildirimleri size herhangi bir ücret ödemeden herhangi bir amaçla kullanabileceğimizi ve paylaşabileceğimizi kabul etmektesiniz.

Katkılarınız üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmayız. Tüm Katkılarınızın ve Katkılarınızla ilişkili her türlü fikri mülkiyet haklarının veya diğer mülkiyet haklarının tam mülkiyeti sizde kalır. Sitenin herhangi bir alanında tarafınızca sağlanan Katkılarınızda yer alan herhangi bir beyandan sorumlu değiliz. Siteye Katkılarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve Katkılarınızla ilgili olarak bizi her türlü sorumluluktan muaf tutmayı ve aleyhimize herhangi bir yasal işlemden kaçınmayı açıkça kabul ediyorsunuz.

7. GÖNDERİLER

Sizin tarafınızdan bize sağlanan Site ("Gönderimler") ile ilgili tüm soruların, yorumların, önerilerin, fikirlerin, geri bildirimlerin veya diğer bilgilerin gizli olmadığını ve yegâne mülkiyetimiz olacağını onaylar ve kabul edersiniz. Tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır haklara sahip olacağız ve bu Sunumların herhangi bir yasal amaçla, ticari veya başka bir şekilde, size herhangi bir bilgi veya tazminat ödemeden sınırsız kullanım ve yayma hakkına sahip olacağız. İşbu belgeyle, bu tür gönderimlere ilişkin tüm manevi haklardan feragat etmektesiniz ve bu tür gönderimlerin size ait orijinal olduğunu veya bu gönderimleri gönderme hakkına sahip olduğunuzu işbu belgeyle garanti etmektesiniz. Gönderimlerinizdeki herhangi bir mülkiyet hakkının iddia edilen veya fiili ihlali veya kötüye kullanılması için bize karşı herhangi bir başvuru yapılmayacağını kabul edersiniz.

8. SİTE YÖNETİMİ

Aşağıdakileri yapma hakkımızı saklı tutarız, ancak yükümlülüğümüz yoktur: (1) Siteyi bu Kullanım Koşullarının ihlaline karşı izlemek; (2) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasaları veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden kişilere karşı, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu kullanıcıyı kolluk kuvvetlerine bildirmek de dahil olmak üzere uygun yasal işlemleri başlatmak; (3) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Katkılarınızdan herhangi birini veya herhangi bir bölümünü reddetmek, bunlara erişimi kısıtlamak, kullanılabilirliğini sınırlamak veya (teknolojik olarak mümkün olduğu ölçüde) devre dışı bırakmak; (4) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve sınırlama, bildirim veya yükümlülük olmaksızın, Siteden kaldırmak veya boyutu aşırı olan veya herhangi bir şekilde sistemlerimiz için yük oluşturan tüm dosya ve içeriği devre dışı bırakmak; ve (5) Siteyi, haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve Sitenin düzgün işleyişini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir şekilde yönetmek.

9. SÜRE VE FESİH

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullandığınız süre boyunca tam olarak yürürlükte kalacaktır. BU KULLANIM KOŞULLARININ DİĞER HİÇBİR ŞEYİ SINIRLAMAKSIZIN, takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan VEYA SORUMLULUK SAHİBİ OLMAKSIZIN, SİTE'NİN (BELİRLİ IP ADRESLERİNİN ENGELLENMESİ DAHİL) KULLANIMINI VEYA ERİŞİMİNİ REDDEDEREK, HERHANGİ BİR İNSAN İÇİN BU KULLANIM ŞARTLARINDA YA DA GEÇERLİ HERHANGİ BİR YASA VEYA YÖNETMELİKTE BULUNAN HERHANGİ BİR TEMSİL, GARANTİ VEYA SÖZLEŞMENİN İHLALİ DAHİL OLMAK ÜZERE, NEDEN OLMAKSIZIN. SİTE KULLANIMINIZI VEYA KATILIMINIZI SONLANDIRABİLİR YA DA YAYINLADIĞINIZ HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA BİLGİYİ HERHANGİ BİR ZAMAN, UYARI OLMADAN, TAMAMEN BİZİM TAKDİRİMİMİZLE SİLEBİLİRİZ.

Hesabınızı herhangi bir nedenle sona erdirir veya askıya alırsak, üçüncü şahıs adına hareket ediyor olsanız bile, kendi adınıza, sahte veya ödünç alınmış bir ad veya herhangi bir üçüncü şahıs adına kaydolmanız ve yeni bir hesap oluşturmanız yasaktır. Hesabınızı sonlandırma veya askıya almanın yanı sıra, hukuki, cezai ve ihtiyati tazminat talep etmek de dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun yasal işlemleri başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz.

10. DEĞİŞİKLİKLER VE KESİNTİLER

Sitenin içeriğini herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutarız. Ancak Sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Sitenin tamamını veya bir kısmını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Sitenin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, fiyat değişikliği, askıya alınması veya durdurulmasından size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.

Sitenin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Donanım, yazılım veya diğer sorunlarla karşılaşabilir veya Site ile ilgili bakım yapmamızın gerektiği koşullarda kesintilere, gecikmelere veya hatalara neden olabiliriz. Siteyi herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle size bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme, güncelleme, askıya alma, durdurma veya başka bir şekilde değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Sitenin herhangi bir kesinti süresi sırasında Siteye erişememeniz veya Siteyi kullanamamanızın neden olduğu herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan dolayı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey, Siteyi sürdürmemizi ve desteklememizi veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya yayın sağlamamızı zorunlu kılacak şekilde yorumlanmayacaktır.

11. GEÇERLİ YASA

Bu Koşullar, Türkiye yasalarına göre yönetilecek ve tanımlanacaktır ve Alanya mahkemelerinin bu şartlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacağına gayri kabili rücu olarak rıza gösterirsiniz.

12. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bağlayıcı Tahkim

Varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu sözleşmeden kaynaklanan veya onunla bağlantılı herhangi bir anlaşmazlık, Avrupa Tahkim Odası altındaki Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesine yönlendirilecek ve nihai olarak karara bağlanacaktır (Belçika, Brüksel, Avenue Louise, 146 ) kendisine atıfta bulunulmasının bir sonucu olarak bu maddenin bir parçası olarak kabul edilen bu ICAC Kurallarına göre. Hakem sayısı bizim kararımız ile olacaktır. Tahkim yeri veya yasal yeri Alanya, Türkiye olacaktır. İşlemlerin dili türkçe olacaktır. Sözleşmenin tabi olduğu hukuk Türkiye maddi hukuku olacaktır.

Kısıtlamalar

Taraflar, herhangi bir tahkimin münferiden Taraflar arasındaki Uyuşmazlık ile sınırlı olacağını kabul eder. Yasaların izin verdiği ölçüde, (a) hiçbir tahkim başka bir işlemle birleştirilemez; (b) herhangi bir Anlaşmazlığın toplu dava temelinde tahkim edilmesi veya toplu dava prosedürlerinden yararlanma hakkı veya yetkisi yoktur ve (c) herhangi bir ihtilafın kamu veya başka herhangi bir kişi adına sözde temsilci sıfatıyla getirilmesine ilişkin herhangi bir hak veya yetki yoktur.

Tahkim İstisnaları

Taraflar, aşağıdaki ihtilafların bağlayıcı tahkime ilişkin yukarıdaki hükümlere tabi olmadığını kabul ederler: (a) bir tarafın fikri mülkiyet haklarından herhangi birinin uygulanmasını veya korunmasını amaçlayan veya bunların geçerliliği ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık halinde; (b) hırsızlık, korsanlık, özel hayatın ihlali veya yetkisiz kullanım iddialarıyla ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık halinde; ve (c) herhangi bir ihtiyati tedbir talebi halinde, bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, taraflardan hiçbiri bu hükmün yasa dışı veya uygulanamaz bulunan kısmına giren herhangi bir anlaşmazlığı tahkime götürmeyi seçmeyecek ve bu anlaşmazlık, aşağıda belirtilen mahkemelerdeki yetkili yargı mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır. Yukarıdaki yargı yetkisi ve taraflar, bu mahkemenin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederlerdir.

13. DÜZELTMELER

Sitede, açıklamalar, fiyatlandırma, bulunabilirlik ve çeşitli diğer bilgiler dahil olmak üzere yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya eksikliği düzeltme ve Sitedeki bilgileri herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız.

14. SORUMLULUK REDDİ

SİTE OLDUĞU GİBİ SUNULMAKTADIR. SİTE KULLANIMINIZIN VE HİZMETLERİMİZİN RİSKİ TAMAMEN SİZE AİT OLACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SİTE VE KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, ZIMNİ SATILABİLİRLİK, UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE REDDEDERİZ. SİTE İÇERİĞİNİN VEYA SİTEYE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR WEB SİTESİNİN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞI HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYAN VERMİYORUZ VE HERHANGİ BİR (1) HATA VE HATALAR, 2) SİTEYE ERİŞMENİZ VE KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR TÜRDE KİŞİSEL YARALANMA VEYA MÜLKİYET HASARI, (3) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE/VEYA HERHANGİ BİR VE/VEYA TÜM KİŞİSEL BİLGİ VE/VEYA FİNANSAL BİLGİLERE İZİNSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIMI, (4) SİTEYE VEYA SİTEDEN İLETİMİN KESİNTİSİ VEYA DURMASI, (5) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN SİTEYE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA İLETİLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATA, VİRÜS, TROJAN ATI VEYA GİBİ OLARAK (6) HERHANGİ BİR İÇERİK VE MATERYALDEKİ HATA VEYA EKSİKLER VEYA SİTE ÜZERİNDEN YAYINLANAN, İLETİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ULAŞILAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR İÇİN; SİTE, HERHANGİ BİR WEB SİTESİNDE VEYA MOBİL UYGULAMADA VEYA HERHANGİ BİR UYGULAMADA OLMAYAN HERHANGİ BİR WEB SİTESİNDE VEYA MOBİL UYGULAMASI ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ BİR TARAF TARAFINDAN REKLAMI YAPILAN VEYA SUNULDUĞU HİÇBİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMİYOR, ONAYLANMIYOR, SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ, SİZ VE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICILARI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİN İZLENMESİNDEN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLİZ. BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN HERHANGİ BİR ORTAMDAN SATIN ALINDIĞINDAKİ GİBİ, UYGUN OLDUĞU YERDE EN İYİ KARARINIZI VE ALIŞTIRMA DİKKATİNİZİ KULLANMALISINIZ.

15. SORUMLULUĞUN SINIRLAMALARI

HİÇBİR DURUMDA, YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VEYA TEMSİLCİLERİMİZ SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖRNEK OLARAK, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN, TÜM KAYIPLAR DAHİL OLMAK ÜZERE SORUMLU OLMAYACAKTIR. SİTE KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN DİĞER ZARARLAR, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE. BURADA BELİRTİLEN HİÇBİR ŞEYE BAĞLI OLARAK, HERHANGİ BİR NEDEN İÇİN SİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VE EYLEMİN ŞEKLİ NE OLURSA OLSUN, HER ZAMAN, VARSA, BİZE SİZİN TARAFINIZDAN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARDAN DAHA AZ İLE SINIRLI OLACAKTIR SİZE VEYA BAŞKA BİRİNE. BAZI TÜRKİIYE DEVLET YASALARI VE ULUSLARARASI YASALAR, ZIMNİ GARANTİLERDE SINIRLAMALARA VEYA BAZI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU YASALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ İSE, YUKARIDAKİ SORUMLULUK REDDİ VEYA SINIRLAMALARIN BAZILARI VEYA TÜMÜ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR VE EK HAKLARINIZ OLABİLİR.

16. TAZMİNAT

Makul avukatlar da dahil olmak üzere her türlü kayıp, hasar, yükümlülük, iddia veya talebe karşı bağlı kuruluşlarımız ve ilgili tüm memurlarımız, acentelerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil olmak üzere bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz. ' Herhangi bir üçüncü şahıs tarafından aşağıdakilerden kaynaklanan ücret ve masraflar: (1) Sitenin kullanımı; (2) bu Kullanım Koşullarının ihlali; (3) bu Kullanım Koşullarında belirtilen beyan ve garantilerinizin ihlali; (4) fikri mülkiyet hakları dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya (5) Site aracılığıyla bağlantı kurduğunuz Sitenin diğer herhangi bir kullanıcısına yönelik herhangi bir açık zararlı davranış. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutarız ve bu tür iddiaların savunmasıyla, masrafları size ait olmak üzere iş birliği yapmayı kabul edersiniz. Bu tazminata tabi olan bu tür herhangi bir iddia, eylem veya takibattan haberdar olduğumuzda sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz.

17. KULLANICI VERİLERİ

Sitenin performansını yönetmek amacıyla Siteye ilettiğiniz belirli verilerin yanı sıra Siteyi kullanımınızla ilgili verileri muhafaza edeceğiz. Düzenli rutin veri yedeklemeleri yapmamıza rağmen, ilettiğiniz veya Siteyi kullanarak üstlendiğiniz herhangi bir faaliyetle ilgili tüm verilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür verilerin kaybolması veya bozulması konusunda size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacağını kabul etmektesiniz ve bu tür verilerin kaybolması veya bozulmasından dolayı aleyhimize dava açma hakkından işbu vesile ile feragat etmektesiniz.

18. ELEKTRONİK HABERLEŞME, İŞLEM VE İMZALAR

Siteyi ziyaret etmek, bize e-posta göndermek ve çevrimiçi formları doldurmak elektronik iletişimi oluşturur. Elektronik iletişim almayı kabul etmektesiniz ve size elektronik olarak, e-posta yoluyla ve Sitede sunduğumuz tüm anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, yazılı olmasıyla ilgili tüm yasal gereklilikleri karşıladığını kabul etmektesiniz. BURADA ELEKTRONİK İMZA, SÖZLEŞME, SİPARİŞ VE DİĞER KAYITLARIN KULLANILMASINI VE BİZİM TARAFINDAN VEYA SİTE ÜZERİNDEN BAŞLADIĞIMIZ VEYA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN KAYITLARININ, BİLDİRİMLERİN, POLİTİKALARIN ELEKTRONİK TESLİMATINI KABUL EDERSİNİZ. Herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir kanun, yönetmelik, kural veya diğer kanunlar kapsamında orijinal imza veya elektronik olmayan kayıtların teslimini veya saklanmasını veya diğer herhangi bir yolla ödeme veya kredi verilmesini gerektiren hak veya gerekliliklerden işbu belge ile feragat etmektesiniz.

19. MUHTELİF

Bu Kullanım Koşulları ve Sitede veya Site ile ilgili olarak tarafımızca yayınlanan herhangi bir politika veya işletme kuralı, sizinle aramızdaki anlaşmanın ve anlayışın tamamını oluşturur. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşulları, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde çalışır. Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi herhangi bir zamanda başkalarına devredebiliriz. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenin sebep olduğu herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylemsizlikten sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya bir bölümünün yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, söz konusu hüküm veya hükmün bir kısmı bu Kullanım Koşullarından ayrılabilir olarak kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Kullanım Koşulları veya Sitenin kullanımı sonucunda sizinle aramızda herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisi kurulmamaktadır. Bu Kullanım Koşullarını hazırlamış olmamız nedeniyle bize karşı yorumlanmayacağını kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarının elektronik formuna ve bu Kullanım Koşullarını yürütmek için taraflarca imzalanmamasına dayalı olarak sahip olabileceğiniz tüm savunmalardan işbu vesile ile feragat etmektesiniz.

20. BİZE ULAŞIN

Siteyle ilgili bir şikâyeti çözmek veya Sitenin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin:

ALTERRA INVESTMENT GROUP        
Kestel Mah. İsa Küçülmez Cad. No: 116         
Cristal Life Sitesi, Ofis:2         
Alanya / Antalya / Turkey        
E: info@alterrainvestment.com      

 

BİZİMLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK YA DA BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Kariyer yapmanıza ve gelişmenize yardımcı olacağız.
Bize Katıl